Pompy Ciepła

Pompa ciepła to urządzenie grzewcze, które oddaje energię pozyskaną ze środowiska do instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Jest to ekologiczne źródło ciepła, pozyskujące nawet 75% energii ze środowiska naturalnego. Tym samym, pompa ciepła nie tylko pozwala nam na ogrzewanie domu, ale także przyczynia się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do środowiska. Wydajność pompy ciepła jest uwarunkowana sposobem pozyskiwania energii ze środowiska. W ostatnich latach dużą popularnością cieszą się pompy ciepła pozyskujące ciepło z powietrza typu powietrze-woda. Opisane pompy ciepła mogą pracować samodzielnie nawet przy minimalnej temperaturze zewnętrznej dochodzące do -28°C. Największym zyskiem przy zastosowaniu pompy ciepła jest zmniejszenie się rachunków za ogrzewanie pomieszczeń i wody użytkowej. Kolejną korzyścią z zamontowania pompy ciepła jest ochrona środowiska naturalnego. Pompy ciepła w gruncie rzeczy są bezobsługowe dzięki elektronice. Posiadanie pompy ciepła wyklucza budowę komina i miejsca na składowanie.